Ημερίδα με θέμα: “Μετανάστευση και Κοινωνική Ένταξη. Ο ρόλος των υπηρεσιών μιας στάσης»

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημερίδα του Έργου με θέμα: “Μετανάστευση και Κοινωνική Ένταξη. Ο ρόλος των υπηρεσιών μιας στάσης». Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση του κοινού για το Έργο και το σκοπό του ενώ έγινε ταυτόχρονη παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις έρευνες που υλοποιήθηκαν από την ομάδα έργου. Συγχρόνως, στην  ημερίδα συμμετείχαν ομιλητές από τον χώρο του Δημοσίου τομέα και από την κοινωνία των πολιτών.  Οι ομιλητές προχώρησαν σε εκτενής ανάλυση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, των αλλαγών στον μεταναστευτικό κώδικα και τον ρόλο των ΥΜΣ στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα παρακάτω:

«Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου»

«Ο ρόλος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) της τοπικής αυτοδιοίκησης»

«Θέματα λειτουργίας των υπηρεσιών μιας στάσης, σε συνδυασμό με τις νέες ρυθμίσεις του
μεταναστευτικού κώδικα»

«Πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα από μετανάστες»

«Ελληνομάθεια και ένταξη»

«Ο ρόλος του διαπολιτισμικού μεσολαβητή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση»

«Κοινωνική ένταξη και υπηρεσίες μιας στάσης»

«Ικανοποίηση των πολιτών τρίτων χωρών από τις υπηρεσίες μίας στάσης»

«Η κοινωνική ένταξη και η εμπειρία του one-stop-shop»

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα το πρόγραμμα της ημερίδας πατώντας εδώ