Ενημερωτική Ημερίδα / Δευτέρα 29 Ιουνίου

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου και ώρα 15:00 στο ξενοδοχείο Crowne Plaza (Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα) θα διεξαχθεί η ενημερωτική ημερίδα του Έργου με θέμα «Μετανάστευση και Κοινωνική Ένταξη. Ο ρόλος των υπηρεσιών μιας στάσης» στην οποία θα γίνει συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου από μέλη της ομάδας έργου και επίσης θα συμμετάσχουν ομιλητές από τον χώρο των δημοσίων δομών μετανάστευσης καθώς και από την κοινωνία των πολιτών.